Eläinoikeusyhdistys Fauna valehtelee, osa I

Klikkaa kuva suuremmaksi
Klikkaa kuva suuremmaksi


Eläinoikeusyhdistys Fauna valehtelee tai ainakin johtaa tahallaan ihmisiä harhaan. Käydäänpä tämä heidän julkaisema ja levittämä ”Eläimet maalitauluna – metsästyksen kritiikkiä” – esitteensä läpi kohta kohdalta hieman syvällisemmin.

Väite:

Metsästyksen tarkoitus ei nykyään ole ravinnon hankinta. Se on harrastus kiireisen arkipäivän vastapainoksi. Se on tärkeää yhteisöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden muodostumiselle. On kuitenkin olennaista kysyä, saako ihminen ilokseen aiheuttaa eläimelle kärsimystä?

Fakta:

Metsästyksen perimmäinen tarkoitus on nyt ja aina ollut ravinnon ja raaka-aineiden hankinta. Suomen noin 311.000 metsästäjälle kertyy vuosittain 5,9 miljoonaa pyyntipäivää (v. 2010). Riistasaaliin lihatuotto oli noin 12 miljoonaa kiloa, joista hirvieläinten osuus oli 10,3 miljoonaa kiloa. Riistasaaliin laskennallinen arvo oli 83 miljoonaa euroa, josta hirvieläinten osuus oli 61 miljoonaa euroa.

Tämän lisäksi metsästys on arvokas harrastus, jonka virkistysarvoa laskettaessa katsotaan sen yleensä olevan noin 60 % saaliin kokonaisarvosta, liha-arvon ollessa noin 40 %. Tällä laskentakaavalla pelkkä metsästyksen vuosittainen virkistysarvo olisi noin 125 miljoonaa euroa. Metsästyksellä on siis taloudellisesti merkittävää virkistysarvoa ja sitä kautta mitattavat terveysvaikutukset.

Lisäksi metsästäjien suorittama vieraspetopyynti on luonnonsuojelullisesti arvokasta työtä. Vuonna 2010 metsästäjät saivat saaliikseen 164 200 supikoiraa ja 54 200 minkkiä. Metsästäjät harjoittavat maillaan myös säännöllistä riistan ruokintaa, ovat perustaneet useita lintukosteikkoja (mm. yhteistyössä WWF:n kanssa) ja ennallistaneet tuotantokäytössä olleita soita. Nämä toimet hyödyttävät riistan lisäksi koko luonnon monimuotoisuutta.

En tunne ketään metsästäjää, joka ilokseen tuottaisi eläimille kärsimystä. Tarpeettoman kivun, kärsimyksen ja tuskan tuottamisen kieltää myös eläinsuojelulaki. Tämän vuoksi metsästäjät ovat luoneet Metsästyksen eettiset periaatteet, joita he yleisesti noudattavat. 

Väite:

Kulttuuria ja perinteitä ei ole oikein käyttää selityksenä eläinrääkkäykselle. Jännittäviä elämyksiä saa varmasti ilman pyssyäkin. Eläimiä voi mennä ”metsästämään” kameralla. Hyvin onnistunut luontokuva viihdyttää pitkään.

Fakta:

Osoittaa varsin kieroutunutta ja luonnosta vieraantunutta ajattelua väittää metsästystä eläinrääkkäykseksi. Kuolema tai tappaminen ei ole itsessään hyvä tai paha, se on välttämätöntä ja toivottavaa. Metsästää ja tulla metsästetyksi on luonnollinen osa villien luonnonvaraisten eläinten elämää. Kaiken elämän tärkeä tehtävä on lopulta joutua elämää ylläpitäväksi ravinnoksi. Ilman tätä loistavaa kiertokulkua ei olisi elämää ollenkaan, ei ihmisiä, eläimiä, eikä kasveja.

Monet metsästäjät harrastavat luonnossa liikkuessaan myös valokuvausta ja heillä on muitakin jännittäviä harrastuksia. Ja hyvä näin!

Väite:

Metsästystä perustellaan myös taloudellisin seikoin: esimerkiksi hirvieläinten metsästystä selitetään usein metsätaloudelle koituvilla tuhoilla. On kuitenkin syytä kysyä, voiko eläinkantoja pienentää vain sen takia, että eläinten alkuperäiset asuinalueet on hävitetty ja tilalle istutettu puupeltoa? Jos ihminen on valmis hyväksymään puupellot, tulisi myös tästä metsätalouden muodosta koituvat haitat hyväksyä. Maailmaan kuuluu muitakin eläimiä kuin ihminen.

Fakta:

Itse en perustele metsästysharrastustani metsätaloudellisin perustein. Metsästyksellä on kuitenkin erittäin suuri merkitys hirvieläinkantojen kurissa pitämiseen. Ylisuurista hirvieläinkannoista aiheutuu yhteiskunnalle merkittäviä kuluja liikenneonnettomuuksien, sekä maa- ja metsätaloudelle aiheutuneiden menetysten muodossa. Hirvieläinten metsästys on tarkkaan säädeltyä ja sitä suoritetaan kestävän kehityksen periaatteella. Hirvi ei ole uhanalainen, vaan elinvoimainen laji Suomessa.

Väite:

Eläimet tappavat elääkseen, toisin kuin ihminen. Mitä todennäköisimmin esimerkiksi hirvi kärsii suden sitä saalistaessa. Sudelle hirvenliha on kuitenkin elinehto, toisin kuin ihmiselle se ei enää sitä ole.

Fakta:

Kyllä ihminenkin syö elääkseen. Ihmisen luonnolliseen ja terveelliseen ruokavalioon liha kuuluu tärkeänä osana. Liha on aina ollut kaikkein arvostetuin elintarvikeryhmä. Riista ei ole tavallista lihaa, ei luomua, vaan monin verroin parempaa, siis puhtaampaa ja luonnollisempaa ravintoa.

Riistaeläin saa elää luonnollisen hyvän elämän ilman ihmisen hyväksikäyttöä. Metsästäjän tarjoama kuolemakin on helpompi ja nopeampi, luonnossa kun pedot syövät elävältä, eikä terveydenhoitopalveluita ole tarjolla. Lihansyöjälle, joka ihminen luonnollisesti on, riistan liha on moraalisesti kestävin vaihtoehto.

Väite:

Väkilukuun suhteutettuna Suomessa on eniten metsästäjiä koko Euroopassa. Noin 300 000 metsästäjää tappaa noin kaksi miljoonaa eläintä vuodessa ja lisäksi useat tuhannet eläimet jäävät haavoittuneiksi.

Fakta:

Suomi on perinteinen metsästysmaa ja väkilukuun suhteutettuna olemme lähellä Euroopan kärkeä, väite on kuitenkin valetta. Eniten väkilukuun suhteutettuna metsästäjiä on Irlannissa (350.000 metsästäjää, 4,2 miljoonaa asukasta -> 1:12). Kyproksella (45.000 metsästäjää, 0,8 miljoonaa asukasta -> 1:17) on suhteessa hieman enemmän metsästäjiä kuin meillä. Suomi (311.000 metsästäjää, 5,4 miljoonaa asukasta -> 1:17) sijoittuu siis Euroopan kolmanneksi tässä vertailussa. Kolmas sija on kuitenkin kunnioitettava saavutus ja perustunee pitkään metsästysperinteeseemme, harvaan asutukseen ja monipuolisiin metsästysmahdollisuuksiin.

Tuhansien eläimien väitetty haavoittuminen on täysin hatusta vedetty tieto. Kaikki tuntemani metsästäjät noudattavat Metsästyksen eettisiä periaatteita

Vapaaehtoiset metsästäjät (SRVA) avustavat talkootyönä poliisia päivittäin kolareissa loukkaantuneiden hirvien ja suurpetojen jäljestämisessä ja lopettamisessa, sekä asutuksen lähelle eksyneiden suurpetojen karkottamisessa. Tämä on ympärivuorokautista eläinsuojelutyötä. Pelkästään hirvieläinkolareita on vuosittain noin 5.000, joista miltei kaikki aiheuttavat jälkitoimenpiteitä vapaaehtoisille metsästäjille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti